Zbrojovka / Zbrojovka

vyvrhel paneny zbrojovka brno září 2011

Terezka Damcová plánek Zbrojovky

Zbrojovka Brno, budova divadla sedum a půl

Vyvrhel paneny
Září 2011

Zbrojovka Brno je starý tovární areál v Brně ve čtvrti Židenice. Dříve v hluboké totalitě se zde vyráběly zbraně. Po revoluci odkoupil tovární komplex soukromý vlastník, ten hodlá výhledově továrnu zbořit a postavit nové budovy pro mě esteticky nezajímavé domy. Jezdím na Zbrojovku už přes rok, navštěvovat svojí kamarádku Vendulku, i proto to tam mám ráda. Továrna na mě působí jako starý zvíře spící v krajině u řeky. Obdivuji zde fantaskní symbiózu rostlinné i živočišné říše s tělem staré fabriky, dodnes plné pohádkových i hororových koutů a zátiší, který mě inspirují. V září jsem měla k dispozici halu divadla k přetvoření, protože jsem už rok předtím tvořila panenky, co jsou na Zbrojovce jako doma, napadlo mě prazvláštní prostor pojmout jako jejich dům, chrám. Po vzoru historických umělců jsem zde vyobrazila několik panen jako hlavní hrdiny se svojí vlastní tajemnou mytologií a několik společných žánrových, ikonografických výjevů jako například: poslední večeře, vinetů rap art, vodník v mušli, depešáci na výletě. Práce na malbách mě hodně bavila a celej dům jsem si zamilovala pro jeho neopakovatelnou atmosféru.

Zbrojovka Brno, the building of seven&1/2 theatre

Outcast Dolls
September 2011

Zbrojovka Brno is an old factory in town district Židenice. During deep socialism, firearms were made here. After the revolution a private owner bought the factory complex and wants to build new houses there – for me aesthetically uninteresting houses. I go to Zbrojovka for over a year now to see my friend Vendulka, so I like it there. The factory is like an old animal sleeping in the landscape by the river. I admire the fanciful symbiosis of the plant and animal world with the body of the old factory, until today full of fairy-tale and horror corners and retreats which inspire me. In September I had a theatre hall to reform it and because a year ago I created dolls who go to Zbrojovka with me and like it there like me, I had the idea that I could conceive this special space as their house or temple. After historic artists I pictured several dolls there as heroes with their own secret mythology and several iconographic tableaus, such as last supper, winnetou rap art, merman in a shell, dépêche mode on trip. I had great fun making the paintings and I fell in love with the house for its unique atmosphere.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová