Deník / Diary

Terezka Damcová

Deníček hadráček

Tištěné obrazy každodenního života jsou odlišných velikostí natištěné na různorodých látkách. Experimentovala jsem s jednotlivými matricemi, tak, že jsem z několika malých matric seskládala přetiskováním jeden větší kompletní obraz. Zajímavé bylo sledovat jednotlivé detaily celku, jež byly čitelné při podrobnějším prozkoumání a vytvářely tak neplánované obrazy, které jsem se snažila tak trochu předvídat. Ve finále jsem grafiky domalovávala barvou ve spreji, nebo je dokreslila básničkou.
Původně jsem z látkových tisků chtěla vytvořit oblek na zeď FAVU, ale nakonec jsem obrazy používala při několika instalacích. Deníček sešitý v celek, připomínající kouzelný koberec, jsem představila na 10letém výročí Favu v Domě umění, ale grafiky jsem použila i jednotlivě, jako součást přetvořeného prostoru galerie Klenová.
Součástí instalace v prostorách FAVU byla televize s videem, celek se jmenoval Cantate domino (zpívejme bohu).
V linorytech jsem zdokumentovala nejnapínavější obrazy ze svého okolí: letiště v Medlánkách, Bubačku ve vaně, kamaráda Němdu, obřího Mikuláše, hory v Rumunsku, zahrádku malé bolesti, kde hraje chlapec s obrácenou trumpetkou, božský trojúhelník a další.

Výstava v Galerii Magdě.
Fotodokumentace: Pavel Pražák, 2004, FAVU Brno

Rag Diary

Printed images from the everyday life are of different sizes and on different types of fabric. I experimented with printing forms – I composed larger complete pictures from several small printing forms. It was interesting to see the details of the whole, which were readable when better attention was used and they created unplanned images which I had tried to anticipate a bit. In the end, I painted the graphics with spray colour or I completed them with a poem. Originally, I wanted to make a stain on FAVU wall out of the printed cloths but finally I used the images in several installation. The diary, sawn together reminding of a magic carpet, was exhibited in the 10th anniversary of FAVU in the House of Art in Brno, but I also used the graphics individually as parts of the reconstructed space of the Klenová gallery.
The installation in the FAVU spaces included a television with a video, the whole work was called Cantate domino (let’s sing for God). I documented the most exciting images from my surroundings in the linocuts: the Medlánky airport, Bubačka in the bath, my friend Němda, a giant Nicolas (aka Santa Claus), mountains in Romania, a garden of little pain where a boy plays with an upturned trumpet, the God’s triangle and others.

Exhibition in the Magda Gallery.
Photo documentation: Pavel Pražák, 2004, FAVU Brno

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová