Kresby Bubačky / Drawings of Bubačka

Terezka Damcová

Panenka Bubačka

Někdy v zimě před osmi lety jsem dostala od milého darem panenku s porcelánovou hlavou. Znala jsem ji už před tím, protože jsem se na ni chodila dívat do květinářství, kde se houpala jako leopardí mutant na liáně. Bylo to takto: naše zraky se střetly a od té chvíle odezírám z jejích mrtvých rtů příběhy, který kreslim.

Bubačka the Doll

Some time in winter eight years ago I got a doll with a porcelain head from my boyfriend. I had known it before because I often went to see her in the florist’s where she was swinging as a leopard mutant on a liana. It was like this: our eyes met and since that moment I have been reading her dead lips then painting and drawing the stories she tells.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová

Magická zahrada [PDF]

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová