Kanárek / Canary

Terezka Damcová

Zaujala mě jedna stará písnička o ptákovi, co vyletěl hore nad oblaky. Bylo pozdní podzimní odpoledne, co si takhle zaplavat. Ale pro takovou plavbu potřebuji speciální ochranný obleček i extra šperky se hodí. Láká mě pohled na opuštěný požární nádrže za vesničkama. K mlžnýmu ledu omrzlých stromů ladí kanárek, jako posel světla v bílým tunelu. Chtěla bych ho vidět skrz chapadla chaluhy šílený vobludy.

Fotodokumentace: jiří Oubělický, 2001, Bystré u Poličky, Vysočina

I heard an old song about a bird which flew up above the clouds.
It was late afternoon, what about a swim.
But I need a special protection wearing for such a voyage, and extra jewellery will also come handy.
I am attracted to deserted fire reservoirs outside villages.
Foggy frost of frozen trees are matched with a canary, as a messenger of light in the white tunnel.
I would like to see it through tentacles of seaweed, terrible monster.

Photo documentation: Jiří Oubělický, 2001, Bystré u Poličky, Vysočina

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová