Světlozvukové obrazy / Light-sound paintings

2008- 2010

Bubačka vyrůstala v cirkuse s řetízkáčem. Už v peřince ji posadili na slona, aby si užila legraci. Vzpomínkově jsem proto vyrobila s kamarády světlozvukový obraz, který připomíná atmosféru kolotočového dýchánku.
Obraz je sestaven z devíti modulů o rozměrech 68x48 cm, které jsou vzájemně provázané kresbou.
Každý modul zobrazuje námět, zvýrazněný svítivýma diodama (LED) s různou funkcí.
Hlava navíc obsahuje modul analogové paměti 20s, s nahraným zvukovým záznamem.
Podle potřeby je možné nahrát jiný zvuk, nebo zvuk vypnout. Přehrávání zvuku se aktivuje pohybovým senzorem.
Jádro tvoří pěnový polystyren, obraz by neměl být instalován do prostor, kde je vysoké riziko požáru.

2008–2010

Bubačka grew up in a circus with a giant chain carousel. As soon as when she was still a suckling, she was put on an elephant to have some fun. So I made a light-sound picture with my friends to remind her of the atmosphere of a carousel party.
The picture consists of nine modules, 68x48 cm each, interlaced by a drawing.
Each module pictures a theme, highlighted by diodes (LED) with different functions.
The head has an analogue 20s memory module with recorded sounds.
It is possible to record different sounds or to turn the sound off. Sound turns on activated by a motion sensor.
The base is polystyrene so the picture should not be installed in spaces with a high risk of fire.

Terezka Damcová

V lese
Rozměr: 70/100 cm
Materiál: lepenka, papír, lamino, 5 zvukových modulů - každý zvukový záznam 10 sekund.
Technika: kresba tuší na papír
Rok výroby: 2007

In the Forest
Dimensions: 70/100 cm
Material: cardboard, paper, laminate, 5 sound modules – each recording 10 seconds.
media of work: ink drawing on paper
Year of creation: 2007

Magická panenka
Materiál: lepenka, papír, lamino, 2 zvukové moduly se zvukovou nahrávkou. Délka každého zvukového záznamu je 10 sekund.
Technika: kresba tuší
Rozměry: 100/70 cm

Magic Doll
Material: cardboard, paper, laminate, 2 sound modules with a recording. Length of each sound recording is 10 seconds
media of work: ink drawing
Dimensions: 100/70 cm

Parametry obrazu:
rozměry modulů: 68x48 cm
celkový rozměr: 204x145 cm
napájecí napětí : externí zdroj 230/12V
spotřeba: maximálně 30W

Picture parameters:
module dimensions: 68x48 cm
total dimensions: 204x145 cm
supply : external 230/12V
consumption: 30W at max.