Srdce / Heart

Terezka Damcová

Byl to jen sen.
Robůtci z temné planetky rozebrali moje srdce na součástky.
Vyrvali z něj všechny, co jsem měla ráda.
Ale naštěstí se objevil východ slunce a s ním mi neviditelná ruka darovala nové srdce, do kterého se vejdou všichni.

Remeš 2004

It was just a dream. Robots from the dark planet dismounted my heart into parts. They took everybody I loved. But the sunrise came and with it an invisible hand gave me a new heart where everybody fits.

Rheims 2004

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová