Nevěsta / Bride

Terezka Damcová

Moje kamarádka Sestra fotila na kremačce, jedla na katafalku, schovávala mi prostěradla na pomalování. Jezdila jsem ji s jejím bratrem navštěvovat. Frčeli jsme si to na fechtlovi a na zpáteční cestě jsme se pokaždé stavili v supermarketu vyškemrat odpadový igelit, který jsem použila pro stavbu mračné postele, která se později proslavila v okruhu známých jako vetřelec alias čínský nudle. V Mateřídoušce se vetřelec prosadil v několika vystoupeních jako hlavní hrdina. Vetřelec dnes již nevystupuje, užívá si odpočinku ve sklepních prostorách.

Fotodokumentace: Petra Obělická, Jiří Obělický 2000,
místo: Medlánky letiště

My friend Sister took photos in the crematory, had snack on the catafalque and kept sheets for me to pain on. I went to see her with her brother. We rode a motorbike and on the way back we always went to a supermarket and asked for refuse foil, which I then used to build a cloud bed. It later became known as the alien aka Chinese noodles among my friends. In Mateřídouška the alien took part in several performances as the main hero. The alien does not perform any more, he is relaxing in the cellar.

Photo documentation: Petra Obělická, Jiří Obělický 2000, place: Medlánky airport

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová