Tereza DamcováJmenuji se Bubačka. Na zátylku mám masitě vyraženo „Made in China. Je mi zhruba devět let(už tři roky), za tu dobu jsem značně votrlá. Bydlim v Komíně, odtud vyrážím na svý průzkumnický cesty po okolí. Nejraději se oblékám v syntetickou leopardí kožešinu. Občas se převlékám do kostýmku Bílého vodníka, někdy zase supluju Frídu kakao dnes Lídu malkao. Mé oblíbené barvy jsou všechny. Ráda poslouchám zvuky rytmické i nerytmické, lahodné sluchu i méně libé. Nejraději mám náhodně objevené skřeky lidí převtělených do krajiny snů v přírodní scenerii u dálnice za městem. Umělce mám taky ráda, když mě baví. Inspirují mě pohádkové představy a hravé ulétávání. Jsem autorem několika obrazově a zvukově ztvárněných, názorně, symbolických proměn-hravých úletů, které zlehka nabrnkávají pradávné, archetypální obrazy dítěte, princezny, matky, dcery,lovkyně upírů dnes zombí, rostliny, zvířete, lásky, města, zahrady, panenky.

www.bubacka.muteme.cz
www.materidouska.muteme.cz
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183619616-kultura-cz/312295350090020/obsah/234078-tereza-damcova/
www.vice.com/cs/read/rozhovor-s-fridou-kakao-dablem-ocasatym-a-terezou-damcovou-skrze-terezu-damcovou
www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=1018
http://www.showbiz.cz/vezeni-umeni-dokument-o-hranicich-naseho-mysleni-a-svobode/
http://www.pifpaf.cz/cs/pohadky-terezy-damcove?utm_source=PAF+media+list&utm_campaign=68834a36f3-5_paaf-detem&utm_medium=email&utm_term=0_daf49fc47f-68834a36f3-243232677
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/214562229000001/
http://www.fantomfilm.cz/?p=2301

I'm Bubačka. You can see Made In China boldly printed on my scruff. The lasts three years I’m nine years old. I’m thick-skinned after all these years. I live in Komín from which I’m used to set off all my vanguard voyages to the nearby neighbourhood. I love to be dressed in leopard fun-fur. Sometimes I’m wearing White Nix suit, sometimes I’m like Frida Cocoa — now called the Lída Malcao. All the colours are my favourite. I like to listen to rhythmical or non-rhythmical sounds. These can be euphonious or cacophonous. What I like most are random screams transmigrated into a dreamy landscape in the nature near highway behind a town. I like artists too — if they are amusing. My inspiration comes from fairytaleish imaginations and airy trips. I’m the creator of many audio-visual objective-symbolic transmutations which are channeling from ancient archetypal images of a child, princess, mother, daughter, ghost-buster, herb, animal, love, city, garden, doll.