Corpus delicti / Corpus delicti

Terezka Damcová

Corpus delicti, vzrušující svět

Když jsme natáčeli video „Vzrušující svět“, byla zima, deštivo z jara. Kameramanka Petronela Tanečková i fotografka Petra Obělická byly obě v posledním stadiu těhotenství, ale nic je neodradilo od babského dýchánku na Přehradě. Já už jsem tuto zkušenost měla za sebou, doma na mě čekal tříletý syn Jakoubek. Celé natáčení bylo docela rychlé, protože jsme spěchali za povinnostma. Samotné video se zabývá tématy početí, těhotenství, porod, kojení. Jako hudební doprovod k videu jsem přezpívala tehdejší disko hit od Roberta Milese.

Fotodokumentace: Petra Oubělická, 2002, brněnská přehrada

Corpus delicti, the Exciting World

When we were shooting “The Exciting World”, it was cold, rainy in spring. Camerawoman Petronela Tanečková and photographer Petra Obělická were both in the last stage of pregnancy but nothing would put them off a hen party in the Brno Lake.
I have already had this experience, my 3-year-old son Jakub was waiting at home.
The shooting was quite fast because we hurried to our duties.
The video deals with the topics of conception, pregnancy, birth giving and breastfeeding.
As musical accompaniment I sang the hit of the times by Robert Miles.

Photo documentation: Petra Oubělická, 2002, place Brno Lake

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová