Rumunsko / Romania

Terezka Damcová

Bukurešť

Festival street art, 2006
Namalovala jsem obraz magické bažinky na ulici, kde si děcka hrály fotbal. Bažinku jsem malovala jako Bubačka dva dny, moc mě to bavilo. V blízkosti pomalované ulice byl dům určený k demolici. Dům měl dvůr, kde rostl jeden keř, sem jsem si chodila odpočinout od malování, taky jsem se tam potkávala s duchem ulice. Mezi tím Dzordz (Jiří Suchánek) vytvářel projekci do vybraných částí obrazu. Akce vyvrcholila koncertem Mateřídoušky přímo v ulicích Bukurešti, za zvuku nákladních automobilů, chechtající se ženy v prvním patře domu, blízko pomalované ulice. Do toho svítil úplněk a panenka Bubačka byla ve svým živlu.

Bucharest

Festival street art, 2006
I painted the picture of a magical swamp in the street where kids played football.
I painted the swamp like Bubačka for two days and I really enjoyed it. Near the street where I painted was a house determined for demolition. The house had a yard with one shrub; I went there to relax and to meet the spirit of the street. In the meantime Dzordz (Jiří Suchánek) made projections into the selected parts of the painting.
This event culminated as a concert of Mateřídouška right in the streets of Bucharest, in the sounds of lorries, laughing woman on the first floor, near the painted street.
The full moon was shining and Bubačka was happy.

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová