Bubaniny / Bubaninas

Terezka Damcová

Bubana

Patnáct centimetrů dlouhá panenka, oblečená v imitaci leoparda, se spikleneckým výrazem v porcelánové tváři. Kdo by odolal. Hned jsem začala hravě ulétávat do říše pohádkových snů, kde je Bubačka jako doma. Prožily jsme spolu různá dobrodružství, možná že jsme občas trumfly i medvídka Pú s Robinem.
Vydáváme se na dlouhý výlety do okolí za dobrodružstvím.
Občas když se Bubačce nechtělo, musela jsem ji zastoupit. Třeba na performancích Mateřídoušky. Bubačka často z různých důvodů chyběla, tak mi nezbývalo než vytvořit kostým, který by ji napodoboval tak, abych ji mohla nahradit Je pravda, že postupem času mě Bubaniny historky natolik ovládly, že jsem je musela přivést na světlo boží. Pro zhmotnění hravého ulétávání panenky Bubačky jsem využila všechny své schopnosti, ale i um svých přátel.

Fotodokumentace: Jiří suchánek, Petr Němeček, 2004 – 2005
Místo: Kohoutovický les, požarní nádrž za Brnem, brněnský sídliště,
divadlo Archa, Klub Fléda Brno, Abaton Praha

Bubana

A 15 cm long doll clothed in the imitation of leopard skin, with a conspiratorial expression in her porcelain face. Who could resist? Right away, I got carried away to the empire of dreams where Bubačka lives. We have had various adventures, we might have even beaten Winnie the Pooh and Christopher Robin. We set out for long trips to find adventure.
Sometimes, when Bubačka didn’t feel like, I had to stand in for her, for example at some performances of Mateřídouška, our band. Bubačka was often absent for various reasons so I had to create a costume which would resemble her clothes to be able to stand in. The truth is that with time Bubana’s stories got such control over me that I had to reveal them to the world. To materialize the playful stories around Bubačka I used all my skills and also skills of my friends.

Photo documentation: Jiří Suchánek, Petr Němeček, 2004 – 2005
Place: Kohoutovice forest, fire reservoir outside Brno, Brno neighbourhood, Archa Theatre, Club Fléda Brno, Abaton Praha

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová