Chaloupka / Little Cottage

Terezka Damcová

Trolejbus prskal světelný body, ale okenní plast ho nepropustil. Znám jednoho známýho, ten má chaloupku u rodinky, právě vhodnou na výmalbu.
Pařezový domeček, ze střechy mu roste stromeček, známí fajnoví píjí si tam lahvový limo.
Péťa s Míšou v družném hovoru, dole majou svobodu.

von bellini
von je vzpomínka na Lea, kterého nosím stále v srdci.
Bellini byl renesanční malíř, jehož obdivuji
Malby na hedvábí, deníkového charakteru, z cyklu: Zlomená pravačka v tunelu

Fotodokumentace: Petr Němeček, Michal Blažek 2006- 2009, místo Kohoutovice

Trolleybus spat light, but the window plastic didn’t let it out. An acquaintance’s acquaintance, he has a cottage, just waiting to be painted. A stump house, a tree growing out of the roof, pals drinking beer from bottles. Pete and Mike talking friendly, freedom.

von belllini
von is a reminiscence of Leo, who I still have in my heart.
Bellini was a Renaissance painter who I admire.
Painting on silk, character of a diary, cycle: A broken right hand in the tunnel

Photo documentation: Petr Němeček, Michal Blažek 2006- 2009, Kohoutovice

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová