Světlopísečná krajina / Landscape of Light and Sand

Terezka Damcová

V létě jsem dokreslila příběhy z panelákové zahrady, kde se povídalo o nejroztodivnějších mutantech, co žili ve veselé zahradě. Ty potvůrky mě nedaly spát, tak jsem jim musela z hlíny vymodelovat příbytky. Na podzim, kdy jsem domečky pro mutanty stavěla, byla ideálně pochmurná, občas strakatá doba, pro výrobu celého lesoparku potvor. Protože jsem neměla kde výtvory vypálit a už jich bylo moc, tak tatínka napadlo je naházet do krbu, ve kterým topil, protože byly Vánoce. Takto vypálené výtvory sice nebyly tak odolně vyžhavené jak v profi peci, avšak získaly začazenou patinu, takže se dosáhlo výsledného efektu vzhledu vyvrhelů. Vyvrhelí příbytky i s přistěhovalýma mutantama jsem přivezla do Nového Jičína, kde jsem pro ně vytvořila ideálně přírodní prostředí v galerii Stará Pošta. Na výpravu do Jičína jsem nebyla sama. Jeli se mnou kamarádi, kteří mi pomáhali s instalací a speciálně Jiřík Šafář vyrobil pro krajinu mutantů ťamanský světla. Výstavu jsem pojmenovala Zahrada v ponorce, protože jsem zahradní a krajinné vize vyráběla v atmosféře ponorky. Vernisáž byla zahájena i zakončena performancí Mateřídoušky.

Nový Jičín 2007
Fotodokumentace: Michal Blažek, Bubačka

In summer I finished stories from the prefab garden, stories about most multifarious mutants living in the funny garden. Those creatures didn’t let me sleep so I had to make them dwellings from clay. In autumn, when I was building the houses for the mutants, the time was ideally murky, sometimes patchy for the construction of a forest park of creatures. Because I didn’t have a kiln to fire them, my father had the idea to throw them in the fireplace where he made fire because it was Christmas. The finished pieces were not so durably fired as in a professional kiln but they acquired a blackened look so the resulting appearance was that of outcasts. Outcasts’ houses with the immigrant mutants were then taken to Nový Jičín, where I create an ideally natural environment for them in the gallery called Stará Pošta.
I didn’t go to Jičín alone. My friends went with me to help me with the installation and Jiřík Šafář made special Chinese lights for the landscape of mutants. I named the exhibition the Garden in the Submarine because I had created the garden and landscape vision in a submarine-like atmosphere. The opening was started and ended with Mateřídouška performance.

Nový Jičín 2007
Photo documentation: Michal Blažek, Bubačka

Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová

Oživlej pařez

Jedno pozdní odpoledne, na jaře, našli Bubačka s Džoržem a Péťou , hezkej pařez, na obvyklé procházce po Kohoutovickým okolí. Bubačku napadlo vzít pařez domů, aby si s ním mohla hrat, prolézat ho.

Eskort, Brno 2006
Fotodokumentace:archiv Bubačka

Stump Gone Alive

A late afternoon in spring Bubačka, Džorž and Pete found a nice tree stump while walking around Kohoutovice. Bubačka had the idea to take the stump home so that she could play with it, climb through it.

Eskort, Brno 2006
Photo documentation: Bubačka archive

Terezka Damcová Terezka Damcová