Pohádky Milana Kozelky 1 / Milan Kozelka's fairytales

Terezka Damcová

S Milanem Kozelkou jsem se poprvé potkala na soukromém smíchovském večírku.
Milan se zaujetím četl svoje politicko-satirické texty a pil lahváče. Okolo kroužily dvě děti: Kuba a Aurora-Mercedes. Ve vedlejším pokoji seděli na gauči první paneny – Ďábel hodný, Frída Kakao, pan Kočka,Filoména Rap a další. Paneny Milana zaujaly, a tak jsem se ho zeptala jestli by o nich napsal pohádky. Kozelka souhlasil.
Začátkem roku 2010 mi začal posílat pohádky v e-mailech.
Byl velice činný, protože poslal každý den jednu. Poté je ještě upravoval a cenzuroval.
Na oplátku jsem Kozelkovi posílala fotky a kresby ze života panen. Když měl Milan čtení u Erika Friče v brněnském Boru, vzala jsem ho na výlet na hrad Veveří, a tak vznikli Veverníci a Svratníci. Pohádky nikdo nikdy nevydal i když se o to za svého života Milan pokoušel. Animované verze pohádek vznikají od roku 2013 ve spolupráci s Pavlem Pasekou a Petrem Marešem.

I first met with Milan Kozelka at a private party in Smíchov.
Milan was intently reading his political-satirical lyrics and drank bottled beer. Next there were circling two children: Kuba and Aurora-Mercedes. The first panenas were sitting in the next romm Worthy Devil, Frida Cocoa, Mr. Cat, Filoména Rap and others. Milan was interested, so I asked him if he could wrote some fairy tales about them. Kozelka agreed.
He started sending me tales in e-mails in the early 2010.
Every day one tale. Then he edited and censored them.
I sent to Kozelka photos and drawings from life of panenas in return. I took him on a trip to the castle Veveří, when he was in Brno, and thus originated Veverníci and Svratníci. Fairytales have never been published, despite Kozelka’s efforts. Together with Pavel Paseka and Petr Mareš we started to create animated versions of fairy tales from 2012.