Frída kakao a vyvrhélové /
Frida Cocoa And Outcasts

Triptych( zvukové obrazy)

Terezka Damcová

(jaro 2012)
Jedná se o tři velkoformátové zvukové kresby tuší na plátně, které jsem vytvořila v továrním areálu Zbrojovky v Brně a jež jsem vystavila v Praze v GhmP ve Start up. Témata dvou kreseb jsem převzala z křesťanské mytologie: Dvanáct apoštolů a Rajský strom. Poslední kresba nese název Cesta do vnitřního vesmíru. Jako první kresbu jsem vytvořila Dvanáct apoštolů (rozměr 12 krát 2,80 metrů). Na plátně jsou vyobrazení hlavní hrdinové Brněnské epopeje mimo Bílýho vodníka ten se nevešl do záběru. Mytologické postavy jsou znazorněné v neorenesančním květinovém ornamentálním oramování doplněném tabulkou se jménem daného hrdiny. Divák se tak může seznámit s pohádkovými hrdiny: Frída kakao, Ďábel ocasatý, Hehe, Filoména rap, Tři mušketýři, Malenka, Pan Kočka, Artista,Mrož,Vinetů,Ítí,Zoo. Další kresba nese název Rajský strom, (rozměr 7 krát 2,8 metrů). Znázorňuje Frídu kakao jak sedí na pohádkovém stromě s Ďáblem ocasatým a Bílým vodníkem. Žánrový výjev se hemží faunou i flórou. Třetí kresba - Cesta do vnitřního vesmíru (rozměr 8 krát 2,8 metrů) vyobrazuje Frídu s ďáblem v květinovém srdci jako odraz v zorničce leoparda.

Triptych (acoustic paintings)

(Spring, 2012)
Three large ink paintings plus glued sound modules on canvas. Created in abandoned factory Zbrojovka in Brno. Exhibited in "Galerie hlavního města Prahy" as a part of project Start Up in 2012. The subject of two of paintings was taken from Christian mythology. The first panting has name Twelve Apostles (12 m x 2.8 m). It depicts all the heroes of Brno epopee excluding the White Nix who didn’t go to canvas. Mythological characters are depicted in neo-Renaissance ornamental frame with a name of a characzer in a caption. One can see following fairytale characters: Frída kakako, Ďábel ocasatý (Devil with a tail), Hehe, Filoména rap, Tři mušketýři (three musketry), Malenka, Pan Kočka (Mister Cat), Artista (Circus Performer), Mrož (Walrus), Vinetů (Vinnetou), Ítí (The E.T.), Zoo (The ZOO). The second painting is named Paradise Tree (7 m x 2.8 m). We can see the Frida Cocoa character sitting on a fairytaleish tree accompanied with Ďábel ocasatý (Devil with a tail) and Bílý vodník (The White Nix). The painting is rich of fauna and plantage. The third and last painting is named The Passage Into Inner Universe (8 m x 2.8 m). It portrays characters of Frida and The Devil in floral heart as a reflection in a pupil of a leopard.Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová Terezka Damcová